Gyulai Erkel Ferenc Alapfokú Művészeti Iskola


Pályázati felhívás tagintézmény-vezetői állás betöltésére


¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
Az intézmény bemutatása
(forrás: Gyulai Erkel Ferenc Alapfokú Művészeti Iskola Pedagógiai Programja
 készítette: Czirok Mihály)

  Gyula város történelmi múltja imponáló, a város   igen gazdag műemlékekben és kulturális értékekben egyaránt. A zene-, és egyáltalán a művészetoktatásnak itt igen régi hagyományai vannak.  1935-ben Pfeiffer Ede hegedűművész - Hómann Bálint kultuszminiszter felkérésére - alapította meg a "Viharsarokban" az első zeneiskolákat, többek között Gyulán is. Az Erkel Ferenc Alapfokú Művészeti Iskola kisebbik koncertterme a művész nevét viseli ( Pfeiffer terem ). A múlt nemes hagyományai őrzésének egyik alappillére az is, hogy iskolánk Erkel Ferenc nevét viseli, aki Gyula szülötte. Nemcsak Erkel nevéhez, hanem szellemi örökségéhez is hűen kötődik intézményünk. Intézményünk - többszöri szervezeti változás után - a 2014/2015-ös tanévtől vált ismét önálló intézménnyé. Előtte, 2007-2014 közötti időszakban a Gyulai Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola tagintézményeként működött. A 2008/2009-es tanévben a kiválóra minősített Erkel Ferenc Zeneiskola Tagintézmény és a Gyulai Művészeti Iskola Tagintézmény egyesült, így a klasszikus zenei képzés mellett a képzőművészeti, illetve a tánc ( néptánc és társastánc ), népzene profillal egészült ki az oktatás.

 Az új intézmény a volt tagintézmény szakmailag és szervezetileg biztos alapjaira építve kezdte meg munkáját. A helyszínek is maradtak a régiek ( Zeneiskola, Művészeti Iskola ). A pedagógusok létszámában és személyi összetételében is csak minimális változás következett be. Az intézményünk három fő profilja a zene-, a tánc- és a képzőművészeti oktatás. A Zeneiskolában jelenleg 313 gyermek próbálja meg elővarázsolni a vonós-, fúvós-, billentyűs- pengetős-, ütőhangszerekből és az énekhangjából azt a csodát, amit zenének nevezünk. Ezt a folyamatot van hivatva segíteni 23 elkötelezett pedagógus, akik  korunk követelményeinek megfelelően igen magas szinten végzik munkájukat. Ennek legékesebb bizonyítéka az, hogy a megyei, regionális és országos szakmai versenyeken is kiváló eredményeket érnek el tanulóink. Az intézmény több évtized tapasztalata és eredménye alapján ma is egyéni hangszeres oktatást végez. Oktatott hangszereink: hegedű, gordonka, gitár, ütőhangszerek, magánének, zongora, harmonika, furulya, fuvola, oboa, klarinét, szaxofon, trombita, kürt, harsona, tuba. Jelenleg az elméleti oktatás ( szolfézs, zeneirodalom, zeneismeret ) a hangszeres oktatással párhuzamosan folyik. Az egyénre szabott foglalkozások legtöbb esetben elérik azt a célt, hogy a gyerekek megismerjék, szeressék választott hangszerüket, és ezen keresztül a zenét értő és szerető felnőttekké váljanak. Az intézményen belül további lehetőséget és élményt nyújt a legügyesebb tanulók számára a kamarazenélés, illetve a zenekarok munkájában való aktív részvétel. Együtteseink a városi, megyei, országos rendezvények, találkozók, fesztiválok állandó résztvevői.

  A Zeneiskolában folyó hangszeres képzés mellett - kezdetben a Művelődési Házban, majd önálló épületben, a Művészeti Iskolában - 1994-től van mód egyéb, más művészeti ágak elsajátítására is csoportos tanszakainkon. A Művészeti Iskolában a jelenleg működő tanszakaink: néptánc, társastánc, képzőművészet, festészet, népzene ( citera, népi hegedű, brácsa, bőgő, furulya ). A különböző tanszakok saját szaktantermekben tevékenykedhetnek, előképző évfolyamoktól, a 10. évfolyamig. Intézményünkbe hatéves kortól lehet beiratkozni, az alapfokú művészeti tanulmányaikat 22 éves korig folytathatják tanulóink, térítési díj ellenében. A Művészeti Iskolában jelenleg 320 tanulónk van.  Iskolánkban jól felkészült művésztanárok oktatnak. Célunk, hogy egészséges életmódra, magabiztosságra, határozottságra, érzelmi nyitottságra neveljük tanulóinkat, hogy személyiségük nyitottá váljon a közösségi alkotótevékenység és a művészetek iránt. Iskolánk tanulói részt vehetnek amatőr művészeti csoportjaink munkájában ( Cimbora Gyermektánc-együttes, Körös Táncegyüttes, különböző képzőművészeti egyesületek ). Tehetséges tanulóink tanulmányi és egyéb szakirányú versenyeken vesznek részt, közülük többen felvételt nyertek művészeti szakközép- és főiskolákra, illetve szakirányú egyetemekre.